КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 М. ВІННИЦІ”
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Замостянська, буд. 18
Ідентифікаційний код: 26244596
Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, рентгенологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа, рентгенологія, медична статистика за місцем провадження діяльності
м.Вінниця, вул. Стеценка, буд.48
м.Вінниця, вул. Замостянська, буд.18
м.Вінниця, вул. Київська, буд.68
м.Вінниця, вул. С.Зулінського, буд.37
м.Вінниця, вул. Станіславського, буд.36
Реєстраційне досьє від 29.08.2018 № 2908/10-М
Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати-1841 грн.
код бюджетної класифікації-22011800
код відомчої ознаки МОЗ України-18
найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)